“Rassen” bestaan niet. Racisme wel.

“Rassen” bestaan niet.
racisme wel.

De indeling in zogenaamde rassen is verzonnen om een ordening en uiteindelijk een rangordening aan te brengen tussen mensen, op basis van hun huidskleur, voorouders, nationale of zogenoemde etnische afstamming of nationaliteit. Dit is totaal niet gebaseerd op een biologische realiteit, maar toch heeft het vermeende ras nog altijd een impact op ons dagelijks leven en zorgt het voor ongelijkheid in de samenleving. Deze indeling en rangordening van personen op basis van een zogenaamd ras kunnen ook samen voorkomen met andere discriminatiegronden (zoals gender, seksuele oriëntatie of handicap).

#BrusselsYouCanDoIt is een campagne ter bestrijding van racisme die equal.brussels voert in opdracht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.De campagne richt zich op 4 terreinen: racisme in het dagelijkse leven, werk, huisvesting en cyberhaat. De site bevat praktische informatie om concreet te reageren tegen racisme.

Deel de beweging met #BrusselsYouCanDoIt

Wat is racisme?

Racisme is een ideologie die aanzet tot een houding van vijandigheid of systematische minachting ten aanzien van bepaalde mensen of groepen op grond van hun nationaliteit, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming (de vijf door de antiracismewet “beschermde criteria”) 

Naast de personen of groepen  die rechtstreeks het doelwit zijn, heeft racisme een negatieve impact op de samenleving als geheel.

Racisme is geen mening die onder de vrijheid van meningsuiting valt. Racisme uit zich in discriminerende handelingen, uitspraken, teksten of gedragingen die wettelijk strafbaar zijn. 

Tot wie kunt u zich richten als u slachtoffer of getuige bent van racisme?

Neem in geval van nood contact op met het nummer 112 (Europees noodnummer)

 • U kan naar de politie gaan, naar het dichtstbijzijnde politiebureau of naar het bureau van uw keuze
  Unia kan individuele meldingen van inbreuken op de antiracismewet en de negationismewet, maar ook op de antidiscriminatiewetgeving, ontvangen en behandelen
  MRAX heeft een juridische dienst die opvang, een luisterend oor, advies, hulp bij het opbouwen van dossiers, bemiddeling en in sommige gevallen gerechtelijke stappen aanbiedt
  De Centra voor slachtofferhulp bieden zowel psychologische hulp als praktisch advies en informatie aan
  U kan ook contact opnemen met een advocaat of rechtstreeks klacht indienen bij het parket

“Rassen” bestaan niet.
racisme wel.

De zogenaamde rassen maken deel uit van een volledig verzonnen classificatie met als doel mensen hiërarchisch in te delen. Deze valse hiërarchische indeling kan gebeuren op grond van huidskleur, afkomst, nationaliteit, nationale of etnische afstamming of zogenaamd ras.

#BrusselsYouCanDoIt is een campagne ter bestrijding van racisme die equal.brussels voert in opdracht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De campagne richt zich op 4 terreinen: racisme in het dagelijkse leven, werk, huisvesting en cyberhaat. De site bevat praktische informatie om concreet te reageren tegen racisme.

Deel de beweging met #BrusselsYouCanDoIt

Wat is racisme?

Racisme is een ideologie die aanzet tot een houding van vijandigheid of systematische minachting ten aanzien van bepaalde mensen of groepen op grond van hun nationaliteit, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming (de vijf door de antiracismewet “beschermde criteria”) 

Naast de personen of groepen  die rechtstreeks het doelwit zijn, heeft racisme een negatieve impact op de samenleving als geheel.

Racisme is geen mening die onder de vrijheid van meningsuiting valt. Racisme uit zich in discriminerende handelingen, uitspraken, teksten of gedragingen die wettelijk strafbaar zijn. 

Tot wie kunt u zich richten als u slachtoffer of getuige bent van racisme?

Neem in geval van nood contact op met het nummer 112 (Europees noodnummer)

 • U kan naar de politie gaan, naar het dichtstbijzijnde politiebureau of naar het bureau van uw keuze
  Unia kan individuele meldingen van inbreuken op de antiracismewet en de negationismewet, maar ook op de antidiscriminatiewetgeving, ontvangen en behandelen
  MRAX heeft een juridische dienst die opvang, een luisterend oor, advies, hulp bij het opbouwen van dossiers, bemiddeling en in sommige gevallen gerechtelijke stappen aanbiedt
  De Centra voor slachtofferhulp bieden zowel psychologische hulp als praktisch advies en informatie aan
  U kan ook contact opnemen met een advocaat of rechtstreeks klacht indienen bij het parket
poster origins equal brussels

Dagelijks racisme

Elk verschil in behandeling op grond van zogenaamd “ras”, huidskleur, afkomst, nationaliteit of nationale of etnische afstamming is discriminatie en is verboden.
Uitingen van haat, het aanzetten tot haat, geweld of discriminatie, haatdragende taal, segregatie of opzettelijke discriminatie in verband met een van de vijf door de antiracismewet beschermde criteria zijn strafbare feiten.

Voorbeelden van dagelijks racisme:

 • De toegang tot een café of nachtclub weigeren op grond van huidskleur
 • Publiekelijk aanzetten tot haat en segregatie
 • Iemand beledigen of aanvallen vanwege zijn/haar echte of vermeende jood-zijn
 • De openbare ruimte bekladden met antisemitische graffiti en de beschadiging van roerende goederen op sociale media goedkeuren of aanmoedigen
 • Monumenten ter herdenking van de Shoah vandaliseren en dergelijk vandalisme goedkeuren of aanmoedigen op sociale media

Wat verbiedt de wet?

 1. Eenieder die ideeën verspreidt die gebaseerd zijn op rassenhaat of een zogenaamde superioriteit
 2. Eenieder die behoort tot een groep of tot een vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie op grond van zogenaamd ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming verkondigt, dan wel aan zodanige groep of vereniging zijn medewerking verleent.
 3. Eenieder die aanzet tot haat, geweld of discriminatie ten aanzien van een persoon op grond van zijn of haar zogenaamde ras, nationaliteit, etnische of nationale afstamming, huidskleur of afkomst
 4. Eenieder die aanzet tot discriminatie of segregatie, haat of geweld ten aanzien van een groep, gemeenschap of de leden daarvan op grond van hun zogenaamde ras, nationaliteit, etnische of nationale afstamming, huidskleur of afkomst
 5. Eenieder die genocidedaden of misdaden tegen de menselijkheid ontkent, minimaliseert of rechtvaardigt
Wat moet u doen als u slachtoffer of getuige bent van racisme?
Bijdragen aan een meer egalitaire samenleving door te reageren. U kunt contact opnemen met de juridische dienst van Unia (Meldingsformulier van Unia), van MRAX of u wenden tot Infor Jeunes: Que faire si on est victime de racisme ou de discrimination? - Infor Jeunes (jeminforme.be).

Voor meer informatie: equal.brussels, UNIA, Infor Jeunes, Bamko, Bepax, CAL, CBAI, CCLJ, MRAX, Les Territoires de la Mémoire, UPJB, ACLVB,ACV, ABVV , Foyer VZW

illustration racisme origine
Slachtoffer of getuige van racisme? Wat kunt u doen?
Bijdragen aan een meer egalitaire samenleving door te reageren. U kunt contact opnemen met de juridische dienst van Unia (Meldingsformulier van Unia), van MRAX of u wenden tot Infor Jeunes: Que faire si on est victime de racisme ou de discrimination? - Infor Jeunes (jeminforme.be).

Slachtoffer of getuige van racisme? Wat kunt u doen?
Previous
Next
illustration racisme origine
illustration racisme origine
Wat moet u doen als u slachtoffer of getuige bent van racisme?
Bijdragen aan een meer egalitaire samenleving door te reageren. U kunt contact opnemen met de juridische dienst van Unia (Meldingsformulier van Unia), van MRAX of u wenden tot Infor Jeunes: Que faire si on est victime de racisme ou de discrimination? - Infor Jeunes (jeminforme.be).

Wat moet u doen als u slachtoffer of getuige bent van racisme?
Previous
Next
poster racisme op het werk equal brussel

Wat verstaat men onder racistische discriminatie op het werk?

Elk verschil in behandeling bij de aanwerving of het bevel daartoe, alsook elk verschil in behandeling, elke daad van geweld of intimidatie tijdens de uitvoering van een arbeidsovereenkomst of werk onder het gezag van een ander, of een verbreking van een arbeidsovereenkomst op grond van zogenaamde ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming.

Voorbeelden van rassendiscriminatie op het werk

 • Een uitzendkantoor opdracht geven sollicitanten te selecteren op grond van hun huidskleur
 • Het herhaaldelijk intimideren of vernederen van een collega omwille van diens nationale afstamming
 • Beëindiging van een arbeidsovereenkomst op grond van de afkomst van de betrokkene

Wat verbiedt de wet?

Wordt gestraft met een gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en een strafrechtelijke geldboete van 4.800 tot 48.000 euro of met een van deze straffen alleen, of met een administratieve geldboete van 2.400 tot 24.000 euro:
 • Eenieder die een daad van geweld of morele intimidatie pleegt op grond van zogenaamd ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming jegens een werknemer of een persoon die onder het gezag van een ander persoon arbeidsprestaties verricht
Wordt gestraft met een gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met een geldboete van 400 euro tot 8.000 euro of met een van die twee straffen:
 • Eenieder die in het kader van een werkrelatie, bij de toegang tot werk of in het kader van de arbeidsvoorwaarden of de ontslagmodaliteiten een persoon discrimineert op grond van zijn of haar zogenaamde ras, nationaliteit, etnische of nationale afstamming, huidskleur of afkomst
Wat moet u doen als u slachtoffer of getuige bent van racistische discriminatie op het werk?
Bij de aanwerving: meld elk geval van discriminatie, ook racistische discriminatie (als slachtoffer of getuige) via Actiris Inclusive
Op het werk: discriminerend gedrag kunt u melden aan uw werkgever, aan de vertrouwenspersoon, aan de preventieadviseur, aan uw vakbondsvertegenwoordiger(s) of -organisatie (Contacten | Diversities, ACLVB, ACV, ABVV) of aan Unia Meldingsformulier van Unia
Tip
Wanneer u racistisch gedrag meldt, verzamel dan zoveel mogelijk bewijsmateriaal om uw dossier te versterken en leg de feiten vast (datum, tijd, locatie, namen, dialogen, foto's).
Inzetten op preventie
Het is ook via preventie en sociaal overleg dat er echte veranderingen kunnen plaatsvinden op het werk: in het Brussels Gewest kunnen bedrijven hiertoe een diversiteitsplan invoeren (Diversiteitsplannen | Select Actiris). Hier vindt u ook de  A-Team-tips en de tips van eDiv, de online tool van Unia voor een diverse en inclusieve werkomgeving.
Previous
Next
illustratie van racisme op het werk
Wat moet u doen als u slachtoffer of getuige bent van racistische discriminatie op het werk?
Bij de aanwerving: meld elk geval van discriminatie, ook racistische discriminatie (als slachtoffer of getuige) via Actiris Inclusive
Op het werk: discriminerend gedrag kunt u melden aan uw werkgever, aan de vertrouwenspersoon, aan de preventieadviseur, aan uw vakbondsvertegenwoordiger(s) of -organisatie (Contacten | Diversities, ACLVB, ACV, ABVV) of aan Unia Meldingsformulier van Unia
Tip
Wanneer u racistisch gedrag meldt, verzamel dan zoveel mogelijk bewijsmateriaal om uw dossier te versterken en leg de feiten vast (datum, tijd, locatie, namen, dialogen, foto's).
Inzetten op preventie
Het is ook via preventie en sociaal overleg dat er echte veranderingen kunnen plaatsvinden op het werk: in het Brussels Gewest kunnen bedrijven hiertoe een diversiteitsplan invoeren (Diversiteitsplannen | Select Actiris). Hier vindt u ook de  A-Team-tips en de tips van eDiv, de online tool van Unia voor een diverse en inclusieve werkomgeving.
Previous
Next
illustratie van racisme op het werk
illustratie van racisme op het werk
Wat moet u doen als u slachtoffer of getuige bent van racistische discriminatie op het werk?
Bij de aanwerving: meld elk geval van discriminatie, ook racistische discriminatie (als slachtoffer of getuige) via Actiris Inclusive
Op het werk: discriminerend gedrag kunt u melden aan uw werkgever, aan de vertrouwenspersoon, aan de preventieadviseur, aan uw vakbondsvertegenwoordiger(s) of -organisatie (Contacten | Diversities, ACLVB, ACV, ABVV) of aan Unia Meldingsformulier van Unia
Tip
Wanneer u racistisch gedrag meldt, verzamel dan zoveel mogelijk bewijsmateriaal om uw dossier te versterken en leg de feiten vast (datum, tijd, locatie, namen, dialogen, foto's).
Inzetten op preventie
Het is ook via preventie en sociaal overleg dat er echte veranderingen kunnen plaatsvinden op het werk: in het Brussels Gewest kunnen bedrijven hiertoe een diversiteitsplan invoeren (Diversiteitsplannen | Select Actiris). Hier vindt u ook de  A-Team-tips en de tips van eDiv, de online tool van Unia voor een diverse en inclusieve werkomgeving.
Previous
Next
huisvestingsaffiche equal brussel

Wat verstaat men onder racistische discriminatie bij huisvesting?

Het weigeren van een woning of de opdracht geven tot het weigeren van een woning aan een kandidaat-huurder op grond van zijn of haar zogenaamde ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming.

Voorbeelden:

 • Weigering van een bezoek aan een gezin omwille van het buitenlandse accent van de kandidaat-huurder
 • Een vastgoedmakelaar opdracht geven het pand niet aan niet-Belgen te verhuren
 • In de huuradvertentie vermelden dat personen van vreemde origine of nationaliteit geweigerd zullen worden via de vermelding “Niet voor vreemdelingen”.
 • Wat verbiedt de wet?

  Wordt gestraft met een gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met een geldboete van 400 tot 8.000 euro of met een van die twee straffen:
  1. 1. Eenieder die binnen de huisvestingssector aanzet tot haat, geweld of discriminatie ten aanzien van een persoon op grond van zijn of haar zogenaamde ras, nationaliteit, etnische of nationale afstamming, huidskleur of afkomst
  2. 2. Eenieder die binnen de huisvestingssector aanzet tot discriminatie of segregatie, haat of geweld ten aanzien van een groep, gemeenschap of haar leden op grond van hun zogenaamde ras, nationaliteit, etnische of nationale afstamming, huidskleur of afkomst
  Een administratieve geldboete van een bedrag tussen 1.000 euro en 49.600 euro kan in deze situaties ook worden opgelegd.
  Wat moet u doen als u slachtoffer of getuige bent van racistische discriminatie op het gebied van huisvesting?
  Meld gevallen van discriminatie op het gebied huisvesting die u hebt ervaren of waarvan u getuige bent geweest met behulp van het onlineformulier op de Uniawebsite https://tehuurmaar.brussels/ of op de website van Brussel Huisvesting.

  Dit is belangrijk, niet alleen om discriminerend gedrag te bestraffen en zichtbaar te maken, maar ook om eigenaars te informeren over hun verplichtingen.

  illustration racisme au logement
  Wat moet u doen als u slachtoffer of getuige bent van racistische discriminatie op het gebied van huisvesting?
  Meld gevallen van discriminatie op het gebied huisvesting die u hebt ervaren of waarvan u getuige bent geweest met behulp van het onlineformulier op de Uniawebsite https://tehuurmaar.brussels/ of op de website van Brussel Huisvesting.

  Wat moet u doen als u slachtoffer of getuige bent van racistische discriminatie op het gebied van huisvesting?

  Dit is belangrijk, niet alleen om discriminerend gedrag te bestraffen en zichtbaar te maken, maar ook om eigenaars te informeren over hun verplichtingen.

  Previous
  Next
  illustration racisme au logement
  illustration racisme au logement
  Wat moet u doen als u slachtoffer of getuige bent van racistische discriminatie op het gebied van huisvesting?
  Meld gevallen van discriminatie op het gebied huisvesting die u hebt ervaren of waarvan u getuige bent geweest met behulp van het onlineformulier op de Uniawebsite https://tehuurmaar.brussels/ of op de website van Brussel Huisvesting.

  Wat moet u doen als u slachtoffer of getuige bent van racistische discriminatie op het gebied van huisvesting?

  Dit is belangrijk, niet alleen om discriminerend gedrag te bestraffen en zichtbaar te maken, maar ook om eigenaars te informeren over hun verplichtingen.

  Previous
  Next
  affiche racisme en linge equal brussels

  Wat is cyberhaat?

  Racistische cyberhaat is het verspreiden op het internet en meer in het bijzonder op sociale netwerken van haatdragende, gewelddadige ideeën, die segregatie of discriminatie van anderen bepleiten (of daartoe aanzetten) en gebaseerd zijn op een zogenaamde ras, nationaliteit, etnische of nationale afstamming, huidskleur of afkomst.

  Voorbeelden van cyberhaat:

  • Haatberichten op een Facebookprofiel
  • Racistische beledigingen onder een Instagramfoto
  • E-mails of privéberichten die herhaaldelijk op zodanige wijze worden verzonden dat de gemoedsrust van een persoon wordt verstoord omwille van zijn/haar etnische afstamming
  • Antisemitische bedreigingen publiekelijk uiten tegen enig persoon op grond van zijn/haar werkelijke of vermeende jood-zijn
  • De Shoah publiekelijk ontkennen, rechtvaardigen of goedkeuren
  • Video’s van antisemitische aard op het internet waarin de Shoah worden ontkend of die in dit verband complottheorieën verspreiden

  Wat verbiedt de wet?

  1. Wordt gestraft met een gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met een geldboete van 400 euro tot 8.000 euro of met een van die twee straffen:

   Eenieder die ideeën verspreidt die gebaseerd zijn op rassenhaat of een zogenaamde raciale superioriteit
   Eenieder die aanzet tot haat, geweld of discriminatie ten aanzien van een persoon op grond van zijn of haar zogenaamde ras, nationaliteit, etnische of nationale afstamming, huidskleur of afkomst
   Eenieder die aanzet tot discriminatie of segregatie, haat of geweld ten aanzien van een groep, gemeenschap of de leden daarvan op grond van hun zogenaamde ras, nationaliteit, etnische of nationale afstamming, huidskleur of afkomst
   Eenieder die genocidedaden of misdaden tegen de menselijkheid ontkent, minimaliseert of rechtvaardigt

  Wat moet u doen als u slachtoffer of getuige bent van cyberhaat?
  Onderneem actie en meld het. Deze boodschappen negeren - of je nu slachtoffer of getuige bent - betekent dat je ruimte laat voor haatboodschappen. Meld het bericht bij het sociale netwerk of platform waarop het is geplaatst. Vraag de persoon die de pagina of groep beheert om het bericht te verwijderen. Reageer op de haatboodschap met een bericht dat de boodschap neerhaalt, tegenspreekt en rechtzet. En neem contact op met Unia voor advies en om ervoor te zorgen dat deze handelingen niet ongestraft blijven.
  cyberhaat illustratie
  Wat moet u doen als u slachtoffer of getuige bent van cyberhaat?
  Onderneem actie en meld het. Deze boodschappen negeren - of je nu slachtoffer of getuige bent - betekent dat je ruimte laat voor haatboodschappen. Meld het bericht bij het sociale netwerk of platform waarop het is geplaatst.
  Wat moet u doen als u slachtoffer of getuige bent van cyberhaat?
  Vraag de persoon die de pagina of groep beheert om het bericht te verwijderen. Reageer op de haatboodschap met een bericht dat de boodschap neerhaalt, tegenspreekt en rechtzet. En neem contact op met Unia voor advies en om ervoor te zorgen dat deze handelingen niet ongestraft blijven.
  Previous
  Next
  illustratie van racisme op het werk
  cyberhaat illustratie
  Wat moet u doen als u slachtoffer of getuige bent van cyberhaat?
  Onderneem actie en meld het. Deze boodschappen negeren - of je nu slachtoffer of getuige bent - betekent dat je ruimte laat voor haatboodschappen. Meld het bericht bij het sociale netwerk of platform waarop het is geplaatst.
  Wat moet u doen als u slachtoffer of getuige bent van cyberhaat?
  Vraag de persoon die de pagina of groep beheert om het bericht te verwijderen. Reageer op de haatboodschap met een bericht dat de boodschap neerhaalt, tegenspreekt en rechtzet. En neem contact op met Unia voor advies en om ervoor te zorgen dat deze handelingen niet ongestraft blijven.
  Previous
  Next

  Onze partners

  #BrusselsYouCanDoIt​